Tumblelog by Soup.io
 • Scherbenkind
 • sacrilege
 • krisstefur
 • Morgaine
 • xiffy
 • nofoo
 • chesh
 • fhr
 • Jacksta
 • obsession
 • Oddy
 • VKlaus
 • Filipescu
 • Sonia
 • Butterpoop
 • grubas
 • sartre
 • Caliente
 • riot
 • yeli
 • reggea
 • philistion
 • opuszek
 • sneakpeaking
 • eroticguru
 • darja
 • kijo
 • Renfos
 • samael
 • Fdooch
 • Inslia
 • crude
 • malech
 • fuujinsgoddess
 • pomoor
 • a1h1
 • juniperus
 • fiolkowa
 • michko
 • kaerion
 • yumi-mizuno
 • namietnosci
 • artbylittlea
 • Kdd
 • vicodin
 • kurowitch
 • moncheri
 • tiggerm
 • classicLady
 • olamiko
 • RICARDOM
 • njosnavelin
 • piccadilly
 • stalkermarcus
 • bizukoteria
 • sigkate
 • pigna
 • Tornerai
 • baudelaire
 • nikara
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0358 58cd
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
8158 83fd 500
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viapapaj papaj
9982 96ff 500
Reposted fromTamahl Tamahl viapapaj papaj
3335 1411
Reposted fromzciach zciach viaorelh orelh
4837 2964 500
Reposted fromoll oll vianiggertits niggertits
5312 2455 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamarkovitsh markovitsh
8922 379a 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vianiggertits niggertits
5049 729e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiggertits niggertits
5660 a5c2
Reposted fromsober sober vianiggertits niggertits
7900 3c20
Reposted fromrikoneru rikoneru vianiggertits niggertits
5967 044b 500
6330 c2be
Reposted fromusunto usunto vianiggertits niggertits
"Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę do czyszczenia rzeki."
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaSkydelan Skydelan
8009 bb17 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaSkydelan Skydelan
7114 9e81 500
Reposted fromexistential existential viaSkydelan Skydelan
9517 5393
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSkydelan Skydelan
9417 afac
Reposted fromteijakool teijakool viaponurykosiarz ponurykosiarz
8671 425c
9001 9843 500
8939 9322 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl