Tumblelog by Soup.io
 • Scherbenkind
 • sacrilege
 • krisstefur
 • Morgaine
 • xiffy
 • nofoo
 • chesh
 • fhr
 • Jacksta
 • obsession
 • Oddy
 • VKlaus
 • Filipescu
 • Sonia
 • Butterpoop
 • grubas
 • sartre
 • Caliente
 • riot
 • yeli
 • reggea
 • philistion
 • SteadyEddie
 • opuszek
 • sneakpeaking
 • eroticguru
 • darja
 • kijo
 • Renfos
 • samael
 • Fdooch
 • Inslia
 • crude
 • malech
 • fuujinsgoddess
 • pomoor
 • a1h1
 • juniperus
 • fiolkowa
 • michko
 • kaerion
 • yumi-mizuno
 • namietnosci
 • artbylittlea
 • Kdd
 • vicodin
 • kurowitch
 • moncheri
 • tiggerm
 • classicLady
 • olamiko
 • RICARDOM
 • njosnavelin
 • piccadilly
 • stalkermarcus
 • bizukoteria
 • sigkate
 • pigna
 • Tornerai
 • baudelaire
 • nikara
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3843 bcaa
Reposted fromtfu tfu viazorax zorax
1787 228b 500
Reposted bypinkcacaooseaweedmodalna
1653 cd13 500
Reposted byikaris ikaris
1930 2e11 500
Reposted fromdjahnee djahnee viadiscort discort
6988 8c3f 500
Reposted frommrrru mrrru viaathlin athlin
4717 38d1
Reposted fromsohryu sohryu viabitstacker bitstacker
6952 d4fc 500
Reposted frommeem meem
3993 b881 500
Reposted fromkaiee kaiee viaponurykosiarz ponurykosiarz
4785 e0a7 500
Reposted frompunisher punisher viasssss sssss
8384 bf40 500
Reposted fromkatsiu katsiu vianutt nutt
Z każdego doświadczenia powinniśmy wyciągać tylko mądrość w nim zawartą i  w tym miejscu się zatrzymywać. Inaczej będziemy podobni do kotki, która usiadła na rozgrzanej płycie kuchennej. Ona już nigdy nie usiądzie na rozgrzanej płycie - i dobrze. Nie usiądzie też jednak i na zimnej.
— Mark Twain
Reposted fromKisune Kisune vianutt nutt
4258 61b9
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viakitchen kitchen
3824 3f55
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish vianutt nutt
5586 c78a 500
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viaqbshtall qbshtall
4552 1de4 500
Reposted fromtichga tichga viaqbshtall qbshtall
5774 2db3 500
Reposted fromqb qb viaqbshtall qbshtall
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaRamme Ramme
5511 962b
Reposted fromjestemzero jestemzero viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl